بخشنامه ها

15

در خصوص مجاز نمودن گمرک شلمچه به انجام رویه واردات قطعی با اخذ مجوز ثبت سفارش جهت واردات (به صورت آزمایشی و به صورت 6 ماه)


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |