درباره ما


 

به نام خداوند بخشنده بزرگ ،

ياور حق ، خداوند ايثار و انصاف

اتحاديه صنف خدمات رايانه و ماشينهاي اداري شيراز تشكلي غيرانتفاعي با اين باور كه قداست اصناف مستلزم دارا بودن قدرت بالاي علمي و آشنايي با تكنولو‍ژي مدرن البته در كنار ايمان و اعتقاد به آرمان ها و بمنظور ايجاد نظم و تحكيم مباني و اصول صنفي در چارچوب قانون نظام صنفي مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي در اسفند ماه سال 1381 تشكيل گرديد.

اتحاديه صنف با تعداد 5 كميسون تخصصي زيرمجموعه شامل : كميسيون رسيدگي به شكايات – كميسيون فني – كميسيون حل اختلاف – كميسيون بازرسي و كميسيون آموزش و با بهره گيري از افراد خبره ساماندهي اين صنف را عهده دار مي باشد.

 تاریخ آخرین انتخابات اتحادیه: 1398/11/11