برای ورود به کانال اطلاع رسانی اتحادیه دوربین گوشی خود را بر روی QR Codeگرفته و وارد کانال شوید.