بخشنامه ها

(آرشیو ماه دی 1394)

06
لزوم اگاهی همکاران محترم از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نماید . متن قانون اصلاح قانون مال...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
در ممانعت از صدور مجوز موسسات  حقوقی به غیر وکیل سخن خود را اغاز کردند . سپس هر کدام از نمایندگان کانون ها در خور زمان در نظر گرفته شده مطالبی را...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |