بخشنامه ها

(آرشیو ماه مرداد 1399)

07
معرفی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و  جرائم دفاتر و شرکت های بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
اعلام همکاری با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی جهت معرفی فرصت های شغلی و تأمین نیروی  واحدهای تحت پوشش و همچنین پیشبرد اشتغال
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
بکار گیری مشمولین غایب در موسسات دولتی و غیر دولتی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
طرح الکترونیکی سازی خدمات سازمان امور مالیاتی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
07
استفاده از ماسک در تمامی اماکن سرپوشیده عمومی ، ادارات و بانک ها و مراکز ارائه خدمات عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی و مشاغل گروه های شغلی بشرح جدول پی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |