عملکرد شرکت دی متیکس

با سلام احتراما حسب بخشنامه شماره 2102 مورخ1397/3/21 اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص عملکرد شرکت دی متیکس.. اطلاعات بیشتر در فایل ضمیمه ادامه مطلب ←