بیمه تکمیلی

با سلام احتراماً حسب عقد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه حافظ به استحضار می رساند که مبلغ بیمه سالیانه برای بیمه شده اصلی 5/880/000 ریال (با احتساب بیمه عمر و حوادث به ادامه مطلب ←برخورداری از بخشودگی مالیاتی

با سلام احتراماً حسب بخشنامه 110/3/8750 مورخ 1396/1/25 اتاق اصناف مرکز استان فارس به استحضار می رساند واحدهای صنفی که در سنوات گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان اولویت ادامه مطلب ←