آموزشگاه بازارآفرین

با سلام احتراماً حسب بخشنامه شماره 110/7/539 مورخ 1397/1/29 اتاق اصناف مرکز استان فارس و نامه شماره 1003/خ/97 مورخ 1397/1/22 اتاق اصناف آموزشگاه بازآفرینان می توانید از طریق پیج اینستاگرام ادامه مطلب ←
نصب برچسب قیمت کالا و خدمات

احتراماً حسب بخشنامه شماره 110/3/473مورخ 1397/1/27اتاق اصناف مرکز استان فارس بپیوست تصویر نامه شماره 7/132/1269 مورخ 1397/1/22 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 370/96/58062 مورخ 1396/12/29 ادامه مطلب ←