بیمه درمان تکمیلی

  با سلام احتراماً حسب عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی جهت اعضاء محترم تحت پوشش با بیمه سرمد به استحضار می رساندکه مبلغ حق بیمه سالیانه جهت افراد اصلی  000/060/4 ادامه مطلب ←