الهی در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران: استفاده ناصحیح از ظرفیت های اصناف، فرصت ها را تبدیل به تهدید می‌کند

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت: اتاق اصناف ایران باید با استفاده از پتانسیل سه میلیون واحدصنفی در سراسر کشورگام‌های موثری برای خدمت رسانی بیشتر به صنوف بردارد و ظرفیت‌ها ادامه مطلب ←