احمدلو در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران: اجرای کد همسان سازی صنوف در سراسر کشور از تداخل صنفی جلوگیری می‌کند

رئیس اتاق اصناف شهرستان قم خواستار اجرای کد کشوری هم‌سان سازی(آی سیک) صنوف برای جلوگیری از تداخل صنفی شد. حسن احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار سایت اتاق اصناف ایران ادامه مطلب ←