آيين نامه سال ۸۹


مقدمه

مجموعه ای که در پیش رو دارید با اهتمام و همکاری خستگی ناپذیر اعضاء محترم کمیسیون فنی  اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشینهای اداری شیراز  در قالب کارگروه های فنی تخصصی  در رسته های تحت پوشش اتحادیه تدوین گردیده است که بمنظور رعایت حقوق فروشندگان و مصرف کنندگان و  یکسان سازی تعرفه ها در اختیار همکاران معزز قرار گرفته است. امید است با  سرلوحه قرار دادن مفاد تدوین شده شاهد کاهش تخلفات صنفی و رضایت مندی مصرف کنندگان گرامی باشیم.