1-3-3-آیین نامه مراکزخدمات پس از فروش نوت بوک


تعاريف و قوانين عام
  • كميسيون مربوطه : كميسيون فني اتحاديه يا كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي استان مربوطه و نه هر دو آنها
  • مرجع صدور :‌سازمان نظام صنفي رايانه استان يا اتحاديه صنفي مربوطه
  • مجوز صنفي : مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه استان و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه (هر دو مجوز)
  • مرجع شكايت :‌شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان يا كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه مربوطه مي باشد
  • هر گونه استفاده از تراكتهاي تبليغاتي، تبلغ در جرايد محلي قبا از عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از مرجع صور مي باشد
  • هر گونه جابجايي، ترك فعاليت،‌ تعليق در كار، بسته بودن موقت بيش از 15 روز در محل فعاليت بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود.
  • عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده، حراج، تخفيف بالاتر از عرف بازار بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود (با مدت معلوم، حداكثر 15روز قابل تمديد)

1-3-3-1- شرایط احراز صلاحیت مراکزخدمات پس از فروش

- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی الکترونیک جهت در خواست كننده
- گرفتن تأیید صلاحیت فنی(تست فنی) از کمیسیون مربوطه
- دريات مجوز صنفي

1-3-3-2- شرایط «مکانی» خدمات پس از فروش

- حداقل40 متر مربع متراژ جهت پذیرش، انبار و تعمیرگاه با پارتیشن بندی و طبقه بندی مورد نیاز که به تأیید کمیسیون مربوطه رسیده باشد.

1-3-3-3- حداقل امکانات ابزار آلات و وسایل مورد نیاز در یک مرکز خدمات پس از فروش

- تهیه حداقل ابزار آلات زیر در بخش تعمیرات تا اطلاع ثانوی.
- اسیلوسکوب 250 MHZ دو کاناله
- مولتی متر
- هویه با توان متغیر
- لوپ (رومیزی)
- هویه مادون قرمز
- هویه هوای گرم
- کیف ابزار (ابزارتعمیر گاهی)
- نرم افزارهای مربوطه
- بانک اطلاعاتی مورد نیاز (فلشها- با یاسها و ... و امکانات مربوطه برای راه اندازی)
- اپیرام پروگرامر
- تسترهای مربوطه
- میز کارگاهی
- دستگاه برداشت و نصب چیپ BGA Reworker Station , Repart

1-3-3-4- نیروی انسانی موردنیاز «مرکز خدمات پس از فروش»

- در صورت تعمیر کار بودن فرد صاحب امتیاز، ایشان می بایست حداقل دو نفر نیروی کمکی یکی بعنوان حسابدار و یکی امور اداری بعنوان منشی بخش تعمیرات اختیار نمایند.
- در صورتی که صاحب امتیاز تعمیر کار نباشد، می بایست مباشر با مشخصات مندرج در (بند 1-3-3-1 فوق) طبق ضوابط صنفي اضافه شود.

1-3-3-5- چگونگی تحویل گرفتن و تعمیر و تحویل دادن دستگاه

- دریافت دستگاه می بایست بر روی پیش خوان واحد صنفی صورت گیرد.
- صدور قبض با مشخصات صاحب دستگاه،مشخصات سیستم، سریال، لوازم همراه، شرح خرابی،گارانتی بودن یا نبودن مدت زمان پاسخگویی، بصورت سه نسخه ای که می بایست قطعاً فرد تحویل دهنده دستگاه شناسایی شده و پس از صدور قبض، مشخصات وارد شده در رسید تحویلی به تأیید مشتری برسد.
- برای دستگاه های دارای گارانتی زمان تحویل 30 روز می باشد و پس از آن دستگاه جایگزینی تا 30 روز به مشتری تحویل می گردد و در انتها در صورت عدم راه اندازی دستگاه باید دستگاه معادل به مشتری با همان مدت گارانتی تحویل دهند.
- دستگاه در مرکز خدمات بصورت استاندارد باید نگهداری شود و عیوب بوجود آمده در تعمیر گاه و یا احیاناً انجام عملیات اضافی بر روی کالای تعمیر ي مسئولیت به عهده تعمیرگاه است.
- تعمیر گاه درباره دستگاه های خارج از گارانتی پس از رفع عیب و تحویل سالم به مشتری 72ساعت در قبال همان عيب متعهد است.
- در زمان تحویل به مشتری، دستگاه در اختیار مشتری قرار گیرد. بر روی پیش خوان به هر اندازه وقت می خواهند فرصت دهند تا سالم تحویل گردد. نسبت به سلامت دستگاه از مشتری تأییدیه کتبی بگیرند.
- درصد گارانتی برای هر دستگاه نوت بوک به شرح زیر می باشد:
زیر پانصد هزار تومان (9%)
پانصد هزار تا یک میلیون تومان (8%)
یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان (7%)
از یک میلیون و پانصد هزار تومان به بالا (6%)
انعقاد قرار داد گارانتی فی ما بین شرکتها با حداقل ضرایب بالا بصورت توافقی می باشد.
«مراکز خدمات نوت بوک مجوز فروش نوت بوک بصورت خرده و ویترینی را ندارد»