11-5- آيين نامه فروشندگان نرم افزار


تعاريف و قوانين عام
  • كميسيون مربوطه : كميسيون فني اتحاديه يا كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي استان مربوطه و نه هر دو آنها
  • مرجع صدور :‌سازمان نظام صنفي رايانه استان يا اتحاديه صنفي مربوطه
  • مجوز صنفي : مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه استان و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه (هر دو مجوز)
  • مرجع شكايت :‌شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان يا كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه مربوطه مي باشد
  • هر گونه استفاده از تراكتهاي تبليغاتي، تبلغ در جرايد محلي قبا از عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از مرجع صور مي باشد
  • هر گونه جابجايي، ترك فعاليت،‌ تعليق در كار، بسته بودن موقت بيش از 15 روز در محل فعاليت بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود.
  • عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده، حراج، تخفيف بالاتر از عرف بازار بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود (با مدت معلوم، حداكثر 15روز قابل تمديد)

1-5-1-1- نرم افزار:

يك برنامه كامپيوتري شامل مجموعه اي از دستورالعملها كه با هدفمندي خاصي در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا نمايانگر خواسته هاي مورد نظر باشد كه با در اختيار گرفتن مجموعه اي از منابع سخت افزاري سعي در تحقق اهداف از قبل تعيين شده دارند.

1-5-1-2- نصب نرم افزار:

پياده سازي نرم افزار بر روي سيستم هاي كامپيوتري

1-5-1-3- فروشنده نرم افزار:

شخص حقيقي يا حقوقي كه مطابق با قوانين جاري در قانون نظام صنفي صرف فقط در رسته نرم افزار فعاليت نمايد واقدام به فروش و عرضه نرم افزار و ارائه خدمات اقدام مينمايد. و دارای مجوز صنفی می باشد .

1-5-1-4- نرم افزارهاي آموزشي و كاربردي به زبان فارسي :

- اين محصولات داراي كد ثبت محصول از وزارت ارشاد ميباشند كه در اين سازمان نوع محصول ، توليد و منتشر كننده و مشخصات كلي نرم افزار ثبت ميگردد، لذا قيمت آن نيز در كل كشور ثابت بوده و تغيير در قيمت تخلف محسوب ميشود. ميزان تخفيف قيمت اين محصولات براي فروشندگان ، بر مبناي هزينه توليد، عدم ارائه خدمات حضوري دور از مبدا ، محدود بودن زمان استفاده و در برخي موارد غير قابل برگشت بودن محصول اعمال ميشوند.
- اين محصولات به دليل وجود شركت پشتيباني كننده و ثبت قانوني مطابق قوانين كشوري غير قابل كپي برداري بوده و كپي برداري از آنها سواستفاده تلقي شده و پيگرد قانوني دارد.
- توليد كننده نرم افزارها در قبال قديمي شدن يا عدم كاركرد بر روي برخي از سيستم هاي كامپيوتري خود را از انجام خدمات پشتيباني مبرا دانسته و هيچ گونه تعهدي در قبال تعويض يا مرجوع از خريد را متقبل نميشوند، لذا فروشندگان در صورت عدم تعهد توليد كننده هيچ گونه مسئوليتي نخواهند داشت.
تبصره: الف- مدت زمان خدمات پس از فروش و گارانتي اينگونه نرم افزارها بايد از ناحيه توليد كننده اعلام شود.
ب- در صورتي كه مدت زمان خدمات و ارايه اينگونه نرم افزارها تمام شده باشد از ناحيه فروشندگان هم سلب ميشود.
ج- ميزان درصدهاي تخفيفي توسط توليدكنندگان كه جهت توزيع كنندگان ارايه ميشود، تعيين ميشود.

1-5-1-5- مجموعه نرم افزارها:

مجموعه نرم افزارها به مجموعه لوح يا لوح هايي گفته ميشود كه حاوي تعداد بيش از يك برنامه در داخل كشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بسته بندي و عرضه ميشوند كه قيمت فروش آنها در كل كشور ثابت بوده ( در پشت بسته بندي قيمت درج شده است)

1-5-1-6- نرم افزارهاي اورجينال:

قيمت اين دسته از نرم افزارها به صورت جهاني بوده و بر اساس ميزان ارز محاسبه ميشود. قيمت اين كالا همواره در يك برهه زماني در تمام جهان ثابت بوده و ارزان يا گران فروشي در صورت داشتن نماينگي رسمي تخلف محسوب ميشود.
آن دسته از نرم افزارهاي اورجينال كه در كشور داراي نماينده رسمي نيستند، بصورت توافقي با مشتري شامل هزينه خريد با ارز رايج، هزينه ارسال و سود خريد محاسبه ميشود كه به قيمت توافقي عرضه ميشود.

1-5-2- شرایط و آیین نامه

- فروشندگان موظف هستند كه محصول نرم افزاري را براي محصولات بسته بندي داراي مجوز (اورجينال) مطابق با قيمت درج شده روي بسته بندي عرضه كنند. هرگونه تغيير در قيمت تخلف محسوب ميشود.(حق تغيير در قيمت پكيج را ندارند)
- فروشندگان موظف هستند مشتري را پيش از فروش كالا از نوع محصول و نوع خدمات پشتيباني آگاه كنند.
- فروشندگان موظف هستند در قبال فروش نرم افزار، به مشتري فاكتور مطابق با قوانين صدور فاكتور مندرج در سرفصل اطلاع رساني آيين نامه ارائه كنند.
- فروشندگان موظف هستند در قبال دريافت هزينه خدمات اعم از هزينه نصب و غيره به مشتري ( در صورت مطابقت اين خدمات با قوانين اين آيين نامه)خدمات ارائه نمايند.
- فروشندگان موظف هستند در صورت معيوب بودن نرم افزار مطابق با قوانين سرفصل شرايط تعويض آيين نامه نسبت به تعويض آن اقدام نمايند.
- مرجع رسیدگی کننده به هر گونه عدم توافق بین مشتری و فروشنده مرجع شکایت می باشد.
- با فروشندگاني كه مصوبه قيمت و نرخ نامه را رعايت نكرده و منجر به ايجاد تشنج در بازار و فروشندگان شوند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.
- نصب مفاد آيين نامه مربوط به گارانتي و خدمات در محل فروشگاه الزامي است.
- فاكتور خريد: برگه ممهور به مهر فروشگاه با امضا فروشنده كه در قبال خريد يا ارائه خدمات به مشتري داده ميشود و نسخه دوم آن در محل فروشگاه نگهداري ميشود.
- فاكتور خريد بايد مشمول موارد زير باشد:
- نام و نام خانوادگي مشتري
- مشخصات كالا
- تاريخ عرضه محصولات يا خدمات.
- شرايط فيزيكي هنگام عرضه
- شرايط خدمات پس از فروش
- تاييد كتبي مشتري در قبال خدمات با عبارت درج شده " كالاي فروخته شده پس از رويت خريدار، صحيح و سالم تحويل گرديده و پس گرفته نميشود" در فاكتور خريد.

1-5-2-1- شرایط صلاحیت جهت فعالیت در رسته نرم افزار :

1- آشنايي با نرم افزارهاي عمومي و مهارت در استفاده از آنها و احراز تاييديه از کمیسیون مربوطه.
2- دارا بودن مدرك فني (IT) یا معادل آن.
3- حداقل فضا براي فعاليت 12 متر مربع.
4- عدم هرگونه فعاليت در رسته هاي ديگر كامپيوتر يا غير آن در مكان فعاليت (فروشگاه يا شركت).
تبصره : تداخل هرگونه فعاليت در رسته نرم افزار در يك مكان ممنوع ميباشد. مگر براساس قوانين
5- رعايت كليه مفاد مندرج در اين آيين نامه و قوانين نظام صنفي.
6- نصب آيين نامه مرتبط در محل فروشگاه به شكلي كه به رويت مشتري برسد.
7- اشخاصي كه قبل از اجراي اين آيين نامه، مجوز دريافت كرده اند، براي تمديد آن موظف به اخذ تاييديه از کمیسیون مربوطه ميباشند.
1تبصره: كليه خدمات نرم افزاري كه در فروشگاههاي سخت افزاري در حال انجام است از لحاظ تداخل شغلي ممنوع ميباشد.مگر اینکه جهت فروش قطعات سخت افزاری که آن فروشگاه اقدام می نماید بایستی نرم افزارهای مورد استفاده جهت مشتری نصب گردد.

1-5-2-2- شرح خدمات:

نصب نرم افزارهاي عمومي و تخصصي.
نصب نرم افزارهاي ويژه مانند نرم افزارهاي صنايع.
ويروس زدايي.
نصب هرنوع سيستم عامل شامل گروه ويندوز و غير ويندوز.
فروش سيستم عامل هاي مخصوص سرور خانواده ويندوز.
فروش سيستم عامل هاي مخصوص سرور خانواده يونيكس شامل لينوكس،يونيكس و مكينتاش.
فروش نرم افزارهاي سرويس هاي ويژه براي سيستم عامل هاي سرور، شامل خانواده ويندوز و ديگر خانواده ها.
فروش نرم افزارهاي مرتبط با شبكه.
نصب درايورها.
نصب بازي ها.
آماده سازي هارد ديسك.
ارتقا نرم افزاري.
تهيه نسخه پشتيبان و با درخواست کتبی مشتری از کامپیوترهای شخصی.
ثبت سفارش توسط مشتري جهت تهيه و ارائه نرم افزارهاي خاص .

1-5-2-3- اياب و ذهاب:

در مواردي كه خدمات در خارج از محل فروشگاه انجام ميپذيرد بابت هزينه اياب و ذهاب ، نرخ خدمات و استفاده از لوازم جانبي به صورت زير محاسبه ميگردد:
هزينه وسيله نقليه+ هزينه نفرساعت صرف شده در مسير اياب و ذهاب (حداقل يك ساعت)+ نرخ خدمات= نرخ خدمات.
هزينه نفر- ساعت برابر است با: ميزان نرخ فنی پایه تقسيم بر تعداد روزهاي ماه تقسيم بر هشت ساعت كار روزانه.
تبصره: هزينه هاي فوق مشمول آموزش نصب و اجراي نرم افزار نميشود.

11-5-3- شرايط گارانتي و پشتيباني محصول:

چنانچه نرم افزار خريداري شده بعد از مهلت تست دچار ايراد و اشكال يا تقاضاي ارتقا توسط خريدار داشته باشد به شرط اينكه داراي شرايط گارانتي و ارتقا محسوب گردد، بايستي خريداران به نشاني واحد خدمات و گارانتي كه در پكيج نرم افزار ميباشد مراجعه يا ارسال نمايند.
تبصره: در صورتي كه پكيج نرم افزار فاقد هرگونه نشاني خدمات و گارانتي باشد در صورتي كه فروشنده نرم افزار را با گارانتي ارايه كرده باشد، مسئوليت ناشي از خرابي و ايراد نرم افزاري به فروشنده باز ميگردد.
. ارتقاء، خدمات پس از فروش و پشتيباني نرم افزارهاي ايراني تنها به عهده شركت توليد كننده ميباشد. ارتقاء، خدمات پس از فروش و پشتيباني نرم افزارهاي اورجينال به عهده نمايندگي اصلي ميباشد.
تبصره: در صورت ادعاي خرابي نرم افزار از سوي مشتري، نصب برنامه جهت تعيين خرابي محصول بر روي سيستم هاي فروشگاه ملاك بوده و در صورت سالم بودن نرم افزار مشمول هزينه ميباشد.
لوح هاي حاوي مجموعه برنامه مشمول گارانتي تعويض نميباشند. و مشمول مهلت تست هم نميشوند(مگر اینکه سی دی بصورت کلی خراب باشد )
هزينه هاي مرتبط با انتقال، حمل و نقل تا محل فروشگاه بر عهده مشتري ميباشد.
در مورد سيستم هاي مشتري كه جهت نصب برنامه به فروشگاه انتقال مي يابند، مشتري موظف است از اطلاعات روي سيستم خود قبلا نسخه پشتيبان تهيه كرده باشد. فروشگاه در قبال اطلاعات موجود روي سيستم مشتري مسئوليتي نخواهد داشت. ( ولی اطلاع رسانی در این موضوع توسط فروشنده انجام شود و از مشتری نامه کتبی گرفته شود.)
مسئوليت حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي در هنگام ارايه دستگاه به فروشگاه، تنها به عهده مشتري ميباشد.
** هزينه ارسال به محل خارج از فروشگاه اعم از محدوده شهري يا كشوري بر عهده مشتري ميباشد.
** نرم افزار عرضه شده كه به صورت غير حضوري خريداري شده است، مورد تاييد مشتري از لحاظ شرايط گارانتي و خدمات تلقي ميشود.

شرايط تعويض بسته نرم افزاري:

عدم تغيير در شكل ظاهري محصول (در بسته و نرم افزار)
خريداري شدن محصول در كمتر از 48 ساعت (مهلت تست)
ارائه فاكتور خريد
شرايطي كه نرم افزار از ارايه خدمات تعويض يا مرجوع ازفروش خارج ميشود:
تغيير در شكل ظاهري محصول (در بسته و نرم افزار)
برگشت از فروش پس از سپري شدن مهلت تست.
فعال سازي قفل نرم افزاري (كد فعال سازي) يا قفل سخت افزاري.
ثبت يا رجيستر نرم افزار به هرگونه توسط مشتري. كه به هيچ عنوان تعويض و پس گرفته نميشود.
نرم افزارهايي كه داراي قفل نرم افزاري يا سخت افزاري ميباشند، در صورتي كه نرم افزار فوق داراي هيچگونه ايرادي نباشد، تعويض نميگردد.
استفاده از برچسب مجوز (لايسنس) و يا مخدوش نمودن آن. ( فقط در صورت خرابي تعويض ميشود)
فك پلمپ بسته اعم از پارگي يا برداشتن چسب و امثال آن. (فقط در صورت خرابي تعويض ميشود)
تبصره: در صورتي كه نرم افزارهاي ياد شده داراي ايراد باشند، بايد از طريق واحد پشتيباني همان تولييد كننده تعويض گردند.