11-7- آیین نامه مراکز خدمات( چاپگرچاپگرهای لیزری، سوزنی جوهرافشان و چندکاره ها )


تعاريف و قوانين عام
  • كميسيون مربوطه : كميسيون فني اتحاديه يا كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي استان مربوطه و نه هر دو آنها
  • مرجع صدور :‌سازمان نظام صنفي رايانه استان يا اتحاديه صنفي مربوطه
  • مجوز صنفي : مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه استان و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه (هر دو مجوز)
  • مرجع شكايت :‌شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان يا كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه مربوطه مي باشد
  • هر گونه استفاده از تراكتهاي تبليغاتي، تبلغ در جرايد محلي قبا از عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از مرجع صور مي باشد
  • هر گونه جابجايي، ترك فعاليت،‌ تعليق در كار، بسته بودن موقت بيش از 15 روز در محل فعاليت بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود.
  • عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده، حراج، تخفيف بالاتر از عرف بازار بايد به اطلاع مرجع صدور رسيده و از طريق جرايد محلي اطلاع رساني شود (با مدت معلوم، حداكثر 15روز قابل تمديد)

1-7-1- شرایط احراز صلاحیت مراکزخدمات پس از فروش

- دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم الکترونیک جهت درخواست کننده
- گرفتن تأیید صلاحیت فنی(تست فنی) از کمیسیون مربوطه
- دارای مجوز صنفی

1-7-2- شرایط «مکانی» خدمات پس از فروش

- حداقل40 متر مربع متراژ جهت پذیرش، انبار و تعمیرگاه با پارتیشن بندی و طبقه بندی مورد نیاز که به تأیید کمیسیون مربوطه رسیده باشد.

1-7-3- حداقل امکانات ابزار آلات و وسایل مورد نیاز در یک مرکز خدمات پس از فروش

الف) تهیه حداقل ابزار آلات زیر در بخش تعمیرات تا اطلاع ثانوی. «به روز»
- مولتی متر
- هویه با توان متغیر
- لوپ (رومیزی)
- هویه هوای گرم
- کیف ابزار (ابزارتعمیر گاهی)
- نرم افزارهای مربوطه فریم ورها و درایورها و...
- اپیرام پروگرامر
- میز کارگاهی میز پیشخوان میز انتقال دستگاه
- جایگاه نگهداری قطعات و لوازم مورد نیاز

1-7-4-1- نیروی انسانی موردنیاز «مرکز خدمات»

- در صورت تعمیر کار بودن فرد (مدیر عامل شرکت یا دارنده پروانه کسب ) ، ایشان می بایست حداقل دو نفر نیروی کمکی یکی بعنوان حسابدار و یکی امور اداری بعنوان منشی بخش تعمیرات اختیار نمایند.
- در صورتی که صاحب امتیاز تعمیر کار نباشد، می بایست مباشر یا پرسنلی با مشخصات مندرج در (1-7-1) طبق ضوابط مرجع صدور معرفی نماید .

1-7-5-1- شرایط تعمیرات چاپگر و دستگاه چند کاره :

1- تعمیر کار موظف است در زمان تحویل گرفتن دستگاه تعمیری آن را بررسی و آزمایش کرده عیوب و مشخصات دستگاه را در حضور مشتری در قبض رسید دو نسخه ای ثبت و به تأیید و امضاء مشتری رسانده و یک نسخه رسید را به مشتری تحویل نماید.
2- گارانتی تعمیر انجام شده طبق جدول نرخ نامه تعمیرات و گارانتی های ذیربط است مشروط به اینکه موارد خرابی دقیقاً همان مورد اولیه باشد.
3- در صورت اعزام تعمیر کار به خارج از شهر علاوه بر تعرفه تعمیرات و هزینه ایاب و ذهاب (کرایه وسیله نقلیه عمومی) هزینه ای بابت وقت تلف شده تعمیر کار در بین راه طبق توافق طرفین به مبالغ تعرفه افزوده می شود.
4- در صورت نیاز حمل دستگاه به تعمیرگاه، نقل و انتقال و هزینه های مربوط به عهده مشتری می باشد.
5- در صورت اعزام تعمیر کار و سپس صرف نظر کردن مشتری از انجام عملیات (به هر دلیل)،هزینه ایاب و ذهاب (کرایه وسیله نقلیه عمومی) باضافه وقت تلف شده تعمیر کار طبق نرخ تشخیص عیب دریافت خواهد شد.
6- در مواردی که هزینه خدمات در تعرفه پیش بینی نشده است هزینه بر اساس توافق مشتری و تعمیرگاه محاسبه خواهد شد.
7- تعمیرگاه موظف است به ارائه صورتحساب به مشتری با قید تاریخ، شماره، آدرس و تلفن فروشگاه و ذکر کلیه تعمیرات و خدمات انجام شده و مشخصات خریدار و قطعات یدکی مصرف شده به همراه مدل، سریال و احیاناً کنتور دستگاه است. همچنین ممهور نمودن صورتحساب و اخذ رسید (بدون نسخه دوم) از مشتری از وظایف تعمیرگاه است.
8- در صورتیکه کارشناس چه در محل خود و چه در محل مشتری، موفق به تشخیص عیب نشود هیچگونه هزینه ای متوجه صاحب دستگاه نمی شود.
19- تعمیر کار موظف است در موقع تحویل کالای تعمیر شده همراه با داغی قطعات مصرفی، تأیید کتبی سلامت وسیله و تحویل داغی را از مشتری اخذ نماید.
10- آورنده رسید بعنوان نماینده ذی صلاح مشتری تلقی می گردد.
11- در صورتی که به تشخیص تعمیر کار نیاز به ارسال دستگاه یا قسمتی از آن به شهری دیگر باشد هزینه تعمیر و حمل به شهری دیگر برابر فاکتور و بارنامه بعهده مشتری است.
12- در صورت انصراف مشتری پس از تشخیص عیب هزینه عیب یابی به عهده مشتری است.
13-هزینه تشخیص عیب ماشینهای اداری در صورت انصراف مشتری 20% اجرت کاری که مورد تقاضای مشتری بوده می باشد.
تعمیر و سرویس عبارت است از: تعمیر و سرویس ساده دستگاه عبارتند از رفع عیب الکترونیکی – مکانیکی با تنظیم یا تعمیر قطعات ،که کلیه هزینه ی قطعات مصرفی و ایاب و ذهاب (کرایه وسیله نقلیه عمومی) با نرخ جمع می گردد.
جنرال سرویس عبارت است از: باز کردن دستگاه بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلی شامل: کلیه یونیت های مربوطه بردها – اجزا مکانیکی و الکترونیکی - شستشوی کامل قطعه به قطعه مونتاژ مجدد دستگاه رفع عیب در کلیه ی قسمتهای موجود که هزینه ی قطعات مصرف – ایاب و ذهاب (کرایه وسیله ی نقلیه ) با نرخ جمع می گردد.