اطلاعیه:واحد های صنفی کافی نت 

 متصدیان محترم واحد های صنفی کافی نت

با سلام

احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند که این اتحادیه در روز شنبه مورخ 10/4/1391  جلسه ای در خصوص نحوه تکمیل نمودن فرم های اظهار نامه مالیاتی در سه بند ( الف و ب و ج )  با حضور متصدیان محترم واحدهای صنفی کافی نت ، کارشناسان محترم اداره دارایی و مدیران اجرایی کلیه اتحادیه های صنفی ، رأس ساعت 16 در محل سالن ولایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس واقع در : حدفاصل چهار راه ادبیات و بلوار هفت تنان ( بلوار چهل مقام ) برگزارخواهد نمود. لذا با توجه به اهمیت تکمیل صحیح فرم های مذکور توسط کافی نت ها جهت مؤدیان مالیاتی ، حضور متصدی واحد صنفی کافی نت در جلسه مذکور الزامی می باشد. 

 

نکات مهم :

در صورت عدم حضور در جلسه ، مسئولیت درج نادرست اطلاعات بعهده متصدی واحد صنفی کافی نت می باشد.

قیمت مصوب تکمیل نمودن فرم ها در جلسه مذکور به متصدی واحدهای صنفی ارائه خواهد گردید.

از آنجایی که لیست کافی نت های مجاز توسط این اتحادیه به مؤدیان مالیاتی و اتحادیه های صنفی ارائه خواهد شد ، از تحویل نشانی کافی نت هایی که متصدیان آنها در جلسه حضور بهم نرسانند  ممانعت بعمل خواهد آمد.

دریافت فایل ضمیمه دوم