بخشنامه ۱۴۲۴ 

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 3342/3/110 مورخ 25/3/1391 مجمع امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 50/3/2514  مورخ 6/3/1391 پلیس امنیت ف.ا.فارس –اداره نظارت بر اماکن عمومی ، با توجه به سیر صعودی وقوعات سرقت مغازه ها   از طریق شکستن شیشه ( سکوریت ) و بررسی کارشناسان تابعه ، اغلب مغازه داران و کسبه برابر عرف متداول در بازار در هنگام ظهر جهت انجام فریضه نماز ، استراحت و صرف نهار تنها به بستن درب شیشه ای ( سکوریت ) اکتفا می کنند( از کشیدن کرکره و قرار دادن حفاظ های فلزی و زدن قفل خودداری می نمایند ) که این اقدام آنان زمینه های لازم را برای سارقین جهت سرقت از این گونه مغازه ها فراهم و سارقین با اهرم نمودن پیچ گوشتی زیر درب سکوریت اقدام به بلند کردن درب   و بدون برجای گذاشتن هیچگونه آثاری در صحنه اقدام به سرقت از این اماکن می نمایند و موجب می شود تا صاحبان مغازه   در متقاعد نمودن پلیس در خصوص سرقت دچار مشکل شوند. لذا خواهشمند است تمهیدات لازم را در جهت جلوگیری از وقوعات بعدی بعمل آورید.

دریافت فایل ضمیمه دوم