بخشنامه ۴۸۴احتراماً حسب بخشنامه شماره 9/م مورخ 9/2/1391 مجمع محترم امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 36/124/4/91 مورخ 27/1/1391 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و نامه شماره 6538/22/2 مورخ 27/12/1390 مرکز اصناف  و بازرگانان ایران به استحضار می رساند طبق اطلاعات واصله برخی اقشار وابسته از جمله در حوزه اصناف ، جهت تژئین خودروها ، اماکن یا کالاها بصورت آگاهانه یا ناخودآگاه از علائم تبشیری مسیحیت ، زرتشت یا از علائم و نشان های مذهبی سایر ادیان استفاده می نمایند ، در این خصوص نقش نماد فروهر ( نشان مذهبی زرتشتیان ) از لحاظ کمیت و تعداد ، بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد ، بطوری که استفاده از این نماد در برخی از ساختمان ها ، ویترین اصناف و ... موجب جلب توجه مردم و بعضاً با توضیحات ضد اسلامی و با گرایش باستان گرایی افراطی نیز همراه بوده است. لذا خواهشمند است از هرگونه تبلیغ در این خصوص خودداری بعمل آید.

دریافت فایل ضمیمه دوم