بخشنامه 3229پیام های بازرگانیبا سلام

احتراماً حسب بخشنامه شماره 10713/7/110 مورخ 30/8/1391 و پیرو بخشنامه شماره 9705/7/110 مورخ 10/8/1391مجمع امور صنفی شیراز به استحضار می رساند که ، مجمع امور صنفی شیراز جهت تسهیل در امور تبلیغات واحدهای صنفی در صدا و سیمای مرکز فارس اقدام به عقد قرارداد با شرکت نمایندگی پخش پیامهای بازرگانی سیمای فارس نموده است.  لذا با توجه به90% تخفیف ویژه در نظر گرفته شده جهت پخش آگهی های تبلیغاتی صنوف خواهشمند است به روابط عمومی مجمع مراجعه تا ضمن صدور معرفی نامه از این تخفیف ویژه برخوردار گردید. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2352025 روابط عمومی مجمع امور صنفی تماس حاصل فرمایید. ضمناً باکس های تبلیغاتی پیشنهادی بشرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد.

 

با بودجه معادل 000/000/20 ریال می توانید جمعاً به تعداد 20 نوبت آگهی در باکسهای ذیل با تایم 20 ثانیه پخش نمایید.

ردیف

جایگاه پخش

تایم تیزر ( ثانیه )

سفارش

1

قبل از تکرار سریال

20

5 نوبت

2

قبل از خبر 16:45

20

5 نوبت

3

قبل از تکرار سریال

20

5 نوبت

4

قبل از سریال شب

20

5 نوبت

لازم به توضیح می باشد هزینه ساخت تیزرهای تلویزیونی به عهده متقاضی می باشد

 
دریافت فایل ضمیمه دوم