3631- نصب کد رهگیری بر روی کالاهای وارداتیاحتراماً حسب بخشنامه شماره 12335/3/110 مورخ 13/9/1390 مجمع امور صنفی شیراز و باستناد نامه شماره 47027/8/124 مورخ 3/9/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس منضم به تصویر نامه شماره 15839/2/90/370 مورخ 14/8/1390 معاون وزیر و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع نصب کد رهگیری بر روی کالاهای وارداتی، از ابتدای آبان ماه سال جاری ترخیص کالاهای مشمول طرح بشرح ذیل از گمرکات کشور منوط به ارائه  و یا نصب کد رهگیری گردیده است. از آنجاییکه با تعیین فاصله زمانی دو تا چهار ماه پس از یکم آبان ماه ، کالاهای                    فاقد کد رهگیری عرضه شده در سطح خرده فروشی به عنوان کالای قاچاق تلقی می گردند، لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی حضورتان تقدیم می گردد.

 

کالاهای مشمول طرح :

رایانه و ملحقات آن شامل : چاپگر –انواع لپ تاپ –انواع مانیتور –انواع جوهر و تونر چاگر

دریافت فایل ضمیمه دوم