4434 - طرح شبنماحتراماً حسب نامه شماره 14583/3/110 مورخ 5/11/1390 و باستناد نامه شماره 53916/8/124 مورخ 6/10/1390 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس  در خصوص نصب کد رهگیری بر روی کالاهای وارداتی مشمول ( طرح شبنم ) ،خواهشمند است با توجه به اینکه کالاهای فاقد کد رهگیری عرضه شده در سطح  خرده فروشی به عنوان کالای قاچاق تلقی می گردد از خرید ، عرضه و فروش کالاهای مذکور خودداری نمایید.

پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر را داریم.

دریافت فایل ضمیمه دوم