4436 - اطلاعیه مربوط به افزایش غیرمجاز قیمت کالا و خدماتاحتراماً عطف به بخشنامه شماره 15322/3/110 مورخ 15/11/1390 مجمع محترم امور صنفی شیراز و حسب نامه شماره 1203/01/16/8 مورخ 8/11/1390 مدیریت بازرسی و نظارت اصناف فارس و باستناد نامه شماره 24530/21/9 مورخ 5/11/1390 مدیریت بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور ، اطلاعیه مربوط به افزایش غیرمجاز قیمت کالا و خدمات بشرح ذیل حضورتان تقدیم و درخواست می گردد از هر گونه افزایش غیرمجاز قیمت کالا و خدمات خودداری نمایید.

 

« اطلاعیه »

با توجه به اینکه اخیراً برخی شرکتها و صنوف تولیدی و واردکنندگان و شرکتهای پخش و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات ،             نرخ کالا و خدمات خود را به صورت غیرمجاز افزایش داده و باعث تلاطم در بازار و افزایش قیمتها و در نهایت ترویج نگرانی غیر واقع در بین عموم مردم شده اند. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه تولید کنندگان ، عوامل پخش و توزیع کنندگان موصوف می رساند :

هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مصوبه سازمان حمایت تخلف محسوب شده و بازرسان اصناف بدون هر گونه اغماض متخلفین را برابر قانون به محاکم تعزیراتی معرفی خواهند نمود.

بنابراین از کلیه مشمولین تولید و عرضه کالا و خدمات و اتحادیه ها درخواست می شود چنانچه بدون مجوز و هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام به افزایش نرخ کالا و خدمات خود نموده اند ، موظفند بدون فوت وقت نسبت به برگرداندن قیمت کالا و خدمات مربوطه به قیمت اولیه اقدام نمایند.

بدیهی است مسئولین شرکتها و اتحادیه ها در صورت نیاز به افزایش قیمت کالاهای تولیدی که عنداللزوم مواد اولیه آنها افزایش قیمت داشته است ، موظفند مراتب را با آنالیز قیمت و کارشناسی نسبت به اخذ مجوز از سازمان های مربوطه اقدام نمایند.

ضمناً کلیه مصرف کنندگان در صورت برخورد با هر گونه گران فروشی و افزایش قیمت غیر قانونی می توانند از طریق تلفن های 124 موضوع را به واحدهای بازرسی اصناف گزارش و تحت پیگرد قرار دهند.

دریافت فایل ضمیمه دوم