رسته های تحت پوشش اتحادیه و متراژ مشخص شده


خبر-رسته های تحت پوشش اتحادیه و متراژ مشخص شده
رسته های تحت پوشش اتحادیه و متراژ مشخص شده

رسته های تحت پوشش اتحادیه و متراژ مشخص شده جهت واحدهای صنفی برای هر رسته :

1-     تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری ( کد : 725020 )

الف : تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری : 25 متر

ب : تعمیرکاران پرینتر : 40 متر

2-     کافی نت ( کد : 642112 ) : 24 متر

3-     خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیت های مرتبط به آن ( کد : 729012 ) : 12 متر

4-     خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن ( کد : 523711  ) : 15 متر

5-     خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتر ( کد : 729011  )

الف : فروش تجهیزات شبکه : 12 متر

ب : ایجاد بستر و اجرای شبکه : 21 متر

ج : ارائه خدمات تخصصی شبکه : 12 متر

6-      نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانه ( کد : 725020 ) : 40 متر

7-     خرده فروشی ماشین و لوازم اداری ( کد : 523740 )

8-      تولید و عرضه نرم افزارهای آماده و غیر سفارشی ( کد : 722111  )

9- طراحی و نقشه کشی قطعات صنعتی

10- مراکز اینترنت

11- اطلاع رسانی

12- مونتاژ سخت افزار

13 – تولیدات نرم افزار

حسب نامه شماره 124/73844 مورخ 1390/12/24 سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت استان فارس و جلسه مورخ 1390/5/16 کمیسیون هیات عالی نظارت با الحاق رسته های مشروحه ذیل بعنوان مشاغل تخصصی و فنی موافقت بعمل آمد که متقاضیان صدور پروانه کسب در حرف ذکر شده بایستی جهت اخذ گواهی مهارت فنی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس طی نامه صادره از سوی اتحادیه مراجعه نمایند :

1-     خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیت های مرتبط به آن

2-     نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانه

3-     تولید و عرضه نرم افزارهای آماده و غیر سفارشی

4-       خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتر

دریافت فایل ضمیمه اول