آخرین بخشنامه ها

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جلمه تراکنش های بانکی by rezaei
صورتجلسه هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها درخصوص درصد سود شرکت های تولیدی دانش بنیان by rezaei
سومین نمایشگاه تخصصی آموزش - فناوریهای نوین آموزشی - خدمات و صنایع وابسته by rezaei
بورکراسی شدید اداری در فرایند رسیدگی به پرونده های مالیاتی و همچنین پاسخ استعلام ماده 186 قانون مالیات های مستقیم by rezaei
الزام فعالین اقتصادی به بارگزاری مجوز خود در سامانه جامع تجارت by rezaei
اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور by rezaei
اجرای بندهای 2و3 چهل و سومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا by rezaei
ابلاغ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز by rezaei
نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر الماتی قزاقستان by rezaei
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی و بانک ها از خدمات گیرندگان by rezaei
مصوبات کمیته 70 اقدام ارزی ادارات کل صمت استان ها by rezaei
مرحله پنجم پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده by rezaei
لیست نمایندگان کارفرما در هیات های حل اختلاف شعب اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره امور مالیاتی by rezaei
لیست خدمات غیر حضوری تأمین اجتماعی جهت کارفرمایان ، کارگران و بیمه شدگان by rezaei
لزوم مراجعه سرمایه گذاران ایرانی به کمیته دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان by rezaei