آخرین بخشنامه ها

بیمه تکمیلی سال 98 by forozan
مراجعه افراد غیر مسئول به عنوان نماینده اتاق اصناف یا اتحادیه به واحدهای صنفی by
آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها by
برخورد قانونی با مصادیق عدم ثبت انبار یا موجودی کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا by
تشدید برخورد با مشمولان غایب و مجازات کارفرمایان به کارگیرنده by
استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر جهت عرضه اجناس فروشگاهی by
افزایش تعداد تأمین کنندگان استانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir ) by
سامانه جامع روابط کار by
انتخاب کارگران ، گروه های کاری و واحدهای نمونه استانی by
توانمندسازی مقرری بگیران بیمه بیکاری با استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار واقعی در بخشهای غیردولتی by forozan
ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام by forozan
آئین نامه اجرایی ماده واحد قانون بودجه سال 97 by forozan
کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع با رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری by forozan
بازرسی و نظارت موثرتر و مشهود با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی در سطح بازار by forozan
ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شامل چاپ ، بسته بندی و روزنامه ، انواع تیشو ، انواع شیرخشک صنعتی ، انواع شیر خشک اطفال ، چای فله و بسته بندی ، کره ، در بسته بندی بالای 500 گرمی by forozan