آخرین بخشنامه ها

بخشودگی جرائم قابل بخشش by rezaei
معرفی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و جرائم دفاتر و شرکت های بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی by rezaei
اعلام همکاری با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی جهت معرفی فرصت های شغلی و تأمین نیروی واحدهای تحت پوشش و همچنین پیشبرد اشتغال by rezaei
بکارگیری مشمولین غایب در موسسات دولتی و غیر دولتی by rezaei
طرح الکترونیکی سازی خدمات سازمان امور مالیاتی by rezaei
استفاده از ماسک در تمامی اماکن سرپوشیده عمومی by rezaei
موسسه خدمات ثبتی سروش زرنگار by rezaei
رعایت پروتکل های بهداشتی by rezaei
حذف تدریجی دفترچه درمانی بیمه شدگان ، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان by rezaei
در خصوص اقدامات حمایتی جهت کسب و کارهای آسیب دیده و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا by forozan
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1311 و اصلاحیه بعدی آن و با توجه به شیوع بیماری کرونا،کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز by forozan
قابل توجه خیرین by forozan
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش by forozan
در خصوص رعایت الزاماتبهداشتی در جلسات کاری بمنظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید19 by forozan
در خصوص رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری شیوع از کرونا ویروس by forozan