آخرین بخشنامه ها

در خصوص اقدامات حمایتی جهت کسب و کارهای آسیب دیده و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا by forozan
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1311 و اصلاحیه بعدی آن و با توجه به شیوع بیماری کرونا،کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز by forozan
قابل توجه خیرین by forozan
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش by forozan
در خصوص رعایت الزاماتبهداشتی در جلسات کاری بمنظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید19 by forozan
در خصوص رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری شیوع از کرونا ویروس by forozan
در خصوص ابزارها و روش های نوینتأمین مالی به خصوص ظرفیت های بازار سرمایه SME فرا بورس by forozan
جلوگیری از شیوع بیماری کووید- 19 by forozan
در خصوص تمهیدات سازمان امور مالیاتی کشور برای کسب و کارهایآسیب دیده از بیماری کرونا by forozan
بهره مندی بنگاه های صنفی تولیدی از اعتبارات by forozan
اصناف و بازار در مواجهه با شیوع ویروس کرونا که با همکاری کمیته اصناف و بازار قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور by forozan
عدم استفاده از شبکه های خارجی غیرمجاز by forozan
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی by forozan
در خصوص فعالیت سرای تجاری ایران در کشور روسیه by forozan
تغییر روند ثبت کشور در کشور عراق by forozan