آخرین بخشنامه ها

آگهی دعوت از داوطلبین در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه و ماشین های اداری شیراز by forozan
برگزاری دوره آموزشی ثبت اظهارنامه های مالیاتی سال 1398 by
بیمه تکمیلی سال 98 by forozan
مراجعه افراد غیر مسئول به عنوان نماینده اتاق اصناف یا اتحادیه به واحدهای صنفی by
آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها by
برخورد قانونی با مصادیق عدم ثبت انبار یا موجودی کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا by
تشدید برخورد با مشمولان غایب و مجازات کارفرمایان به کارگیرنده by
استفاده از پلاستیک های تجزیه پذیر جهت عرضه اجناس فروشگاهی by
افزایش تعداد تأمین کنندگان استانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir ) by
سامانه جامع روابط کار by
انتخاب کارگران ، گروه های کاری و واحدهای نمونه استانی by
توانمندسازی مقرری بگیران بیمه بیکاری با استفاده از ظرفیت های آموزشی محیط کار واقعی در بخشهای غیردولتی by forozan
ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام by forozan
آئین نامه اجرایی ماده واحد قانون بودجه سال 97 by forozan
کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع با رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری by forozan